Olivia Komorowska jest doktorem nauk medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,  specjalistą w zakresie dermatologii oraz wenerologii.

  • Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku w 2008 roku, a już rok później rozpoczęła specjalizację z dermatologii i wenerologii w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej w Gdańsku.
  • Właściwie tuz po studiach została wykładowcą Akademii Medycznej, a osiągnięcia naukowe niewątpliwie pomagają jej również w pogłębianiu doświadczenia klinicznego.
  • Jako członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego publikuje w fachowej literaturze medycznej. Bierze także czynny udział w sympozjach oraz międzynarodowych konferencjach, wygłaszając na nich odczyty i referaty.
  • Specjalizuje się w dermatologii klinicznej, zabiegowej i estetycznej. Dzięki stałemu kontaktowi z najnowszymi osiągnięciami medycyny, może dobierać i stosować nowoczesne leki i metody terapeutyczne, co pozwala na szybkie wyleczenie, ograniczenie powikłań oraz powrót do pełnej sprawności bez niepotrzebnie długiej rekonwalescencji. Olivię Komorowską cechuje holistyczne podejście do pacjenta, dzięki czemu diagnoza nie będzie ograniczona do wyodrębnionej choroby dermatologicznej.
  • Odpowiednie kompetencje oraz indywidualne traktowanie każdego chorego sprawia, że dr Olivia Komorowska coraz częściej jest typowana przez lekarzy z całej Polski do leczenia pacjentów z najtrudniejszymi przypadkami chorób z zakresu dermatologii i wenerologii.
  • Dr Olivia Komorowska stale uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach. Ostatnio odbyla kursy z zakresu dermatologii klinicznej, m.in.: „Atopowe Zapalenie Skóry – rozpoznawanie i leczenie”, „Grzybice skóry i błon śluzowych”, „Trądzik pospolity – fakty i mity”, „Choroby skóry i skórne manifestacje chorób układowych”.
  • Dr Olivia Komorowska regularnie zdobywa nagrody i wyróżnienia. Otrzymała stypendium Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego na udział w szkoleniach dla młodych naukowców w Bułgarii w ramach CEEDVA School.
  • Za wybitne zaangażowanie w tworzenie rejestru chorych na łuszczycę POLBIO Dr Olivia Komorowska uzyskała nagrodę Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.
  • Osiągnięcia naukowe zostały uwieńczone zespołową nagroda naukową przyznana przez Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za badania nad rzadkimi schorzeniami dermatologicznymi. Regularnie publikuje w czasopismach dermatologicznych w języku polskim i angielskim.